Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan równości płci dla UJ

Plan równości płci dla UJ

Plan równości płci dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został opracowany w celu wskazania szczegółowych rozwiązań na rzecz zapewnienia równości płci w społeczności akademickiej.GEP i zawarte w nim narzędzia mają na celu zapewnienie równości płci i zagwarantowanie zarówno pracownikom i pracownicom, jak i osobom studiujących oraz doktorantkom i doktorantom, równych szans i równego traktowania.

Plan równości płci dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyjęty zarządzeniem nr 94 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z tym dokumentem jednostką organizacyjną UJ odpowiedzialną za koordynację wdrożenia, monitorowanie realizacji Planu równości płci dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i raportowanie jest Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ.

Na przeznaczonej do tego stronie można zapoznać się z Planem równości płci dla UJ oraz pobrać pełną wersję zarządzenia Rektora i Planu > Równi UJ