Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czy wolność akademicka ma jeszcze znaczenie?

Czy wolność akademicka ma jeszcze znaczenie?

Wolność akademicka ma podstawy prawne w wielu międzynarodowych normach dotyczących praw człowieka. Opiera się ona w pełni i niezależnie na wolności poglądów i wypowiedzi, prawie do edukacji i prawie do korzystania z osiągnięć nauki, a także zawiera elementy wolności zgromadzeń, swobody przemieszczania się i innych praw. Liczne międzynarodowe oświadczenia pochodzące ze źródeł państwowych potwierdzają prawo do wolności akademickiej w ramach tych norm.

Na poziomie międzynarodowym ochrona wolności akademickiej bierze swój początek w dokumentach powszechnie znanych jako Międzynarodowa Karta Praw Człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (MPPGSiK).

Więcej nt. Wolności akademickiej i innych fundamentalnych wartości akademickich znajduje się na naszej stronie w zakładce "wartości > "wolnośc akademicka".

 

Polecamy również
16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Kazimiera Bujwidowa osobista historia determinacji i uporu w walce o prawo kobiet do edukacji wyższej

Miesiąc Krakowianek – wspólna sesja naukowa

Kazimiera Bujwidowa osobista historia determinacji i uporu w walce o prawo kobiet do edukacji wyższej

Strajk w DS Kamionka

Kazimiera Bujwidowa osobista historia determinacji i uporu w walce o prawo kobiet do edukacji wyższej

Free to Think 2023