Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jesteśmy też tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zatwierdzona przez Senat UJ Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku obejmuje zdefiniowane wartości uniwersalne, akademickie i społeczne. 

Wartości akademickie

Autonomia Uniwersytetu

Pierwszą z wartości akademickich jest AUTONOMIAT UNIWERSYTETU, czyli wzmacnianie roli Uniwersytetu jako przestrzeni badawczej i dydaktycznej, która pozostaje niezależna od presji ideologicznej, politycznej i ekonomicznej. 

Wolność badań i kształceniaWolność badań i kształcenia

Drugą z wartości akademickich, która została wpisana do dokumentu Strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego do 2030 roku jest WOLNOŚĆ BADAŃ I KSZTAŁCENIA, czyli wzmacnianie samodzielności badawczej, odwagi w podejmowaniu trudnych wyzwań naukowych, otwartości na różnorodność rozwiązań teoretycznych, praktyk badawczych i kierunków rozwoju badań i kształcenia; brak cenzury i nacisków na eliminowanie lub wprowadzanie do badań i kształcenia treści niemających uzasadnienia naukowego, lecz wynikających z ideologii lub interesów ekonomicznych bądź politycznych. 

Uczciwość badań i kształceniaUczciwość badań i kształcenia

czyli: wzmacnianie roli Uniwersytetu jako przestrzeni badawczej i dydaktycznej, która pozostaje niezależna od presji ideologicznej, politycznej i ekonomicznej. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W SFERZE BADAŃ I KSZTAŁCENIAOdpowiedzialność w sferze badań i kształcenia

czyli dbałość o wysoką jakość praktyk badawczych oraz dydaktycznych; stałe doskonalenie warsztatu naukowego oraz dążenie do jak najlepszych wyników pracy jako wyraz odpowiedzialności za realizację misji uczelni; troska o konsekwencje podejmowanych decyzji i działań dla sytuacji innych ludzi, Uniwersytetu i szerszego otoczenia.