Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promowanie wartości akademickich. Przewodnik

Promowanie wartości  akademickich. Przewodnik

Niniejszy przewodnik ma za zadanie zarówno usystematyzowanie i ułatwienie dyskusji na temat wartości akademickich, jak i szeroką implementację wspomnianych wartości. Wychodzimy z założenia, że dobrze funkcjonujące społeczności akademickie mają ogromne znaczenie. Są one bowiem motorem napędowym produkcji wiedzy, odkryć, innowacji, rozwoju umiejętności, ochrony kultury i postępu społecznego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promowanie wartości akademickich. Suplement do warsztatów

Promowanie wartości  akademickich. Suplement do warsztatów

Przewodnik zachęca do aktywnej debaty na temat wartości i opracowania praktyk "rytualizujących", budujących szacunek i zapewniających lepsze zrozumienie samych wartości. Praktyki te są kluczowe dla rozwiązywania przyszłych problemów odnoszących się do kwestii wartości. Ponieważ koncepcje i konteksty, których dotyczy dyskusja na temat podstawowych wartości szkolnictwa wyższego, mogą być różnorodne i złożone, warsztaty lub dyskusje w grupach są doskonałym sposobem na stawianie pytań i omawianie nieporozumień. To również dobra okazja do pogłębiania rozumienia samych wartości, szczególnie wtedy, gdy dyskusja toczy się wokół konkretnych przykładów opartych na sytuacjach z życia wziętych. Ten suplement ma na celu wsparcie organizatorów i facylitatorki takich dyskusji. Prowadzący warsztaty znajdą tu wskazówki zawarte w czterech tożsamych z głównym przewodnikiem rozdziałach.