Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pod koniec 2020 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz pierwszy w historii powołał osobę pełniącą funkcję Rzecznika Praw i Wartości Akademickich. Na 5-letnią kadencję została wybrana dr. hab. Beata Kowalska, prof. UJ.

Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ

Jest zatrudniona w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę badawczą łączy z doświadczeniem w pracy w programach na rzecz równości płci w kraju i za granicą. Przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego w konsorcjum InSPIREurope (Horyzont 2020) oraz Scholars at Risk Network, działających na rzecz wolności akademickiej oraz ochrony prześladowanych członków i członkiń społeczności uniwersyteckiej.    

Laureatka nagrody Pro Arte Docendi przyznawanej wybitnym nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wśród stypendiów i staży zagranicznych warto wymienić: Cambridge University, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, American Centre for Oriental Research w Ammanie, New School for Social Research w Nowym Jorku, Rutgers University, Bufflo University.

Radosław Nawojski
Koordynator Biura Rzecznika Praw i Wartości Akademickich

Doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz specjalności E-gospodarka na Wydziale Humanistycznym AGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc rolę sekretarza redakcji/redaktora prowadzącego w wydawnictwie naukowym.  

Do zadań Radosława Nawojskiego należy koordynowanie pracy biura, w tym obsługa administracyjna, bieżące wsparcie pracy Rzeczniczki oraz realizacja zadań zapisanych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Biura Rzecznika Praw i Wartości Akademickich w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Zespół Rzeczniczki 

dr Sybilla Stanisławska-Kloc   

Pracuje w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa własności intelektualnej, w tym: autorstwa utworu i wynalazku; dozwolonego użytku utworów (wykorzystywania utworów w działalności bibliotek, prawa cytatu, e-learning w okresie pandemii), bibliotek cyfrowych, utworów osieroconych, plagiatu i autoplagiatu, audiodeskrypcji, prawa do artystycznego wykonania; komercjalizacji praw własności intelektualnej, relacji pomiędzy utworem i znakiem towarowym. 

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc jest stypendystką Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law). Powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Komisji Prawa Autorskiego. Inicjatorka i współzałożycielka Stowarzyszenia ALAI Polska.

Czytaj więcej o dr Sybilli Stanisławskiej-Kloc