Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Symbole na zdjęciach profilowych

Stanowisko Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ w sprawie wykorzystania symboli na zdjęciach profilowych w trakcie zajęć online oraz w korespondencji e-mailowej.

W ostatnich miesiącach w odpowiedzi na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego doszło do zaostrzenia prawa aborcyjnego, przetoczyły się przez Polskę protesty kobiet. Wiele osób w geście poparcia zamieściło symbol Strajku Kobiet na swoich zdjęciach profilowych w programie MS Teams oraz w innych programach.

Symbole religijne czy polityczne były i są obecne w przestrzeni uniwersytetu. Wolność ekspresji poglądów może przybierać różne formy, także poprzez prezentowanie symboli, pod warunkiem, że nikogo nie dyskryminują i nie są prawnie zakazane. Gwarantuje nam to chroniona konstytucyjnie wolność wyrażania naszych poglądów (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP). Nie ma żadnych podstaw do wykluczania czy karania z powodu korzystania z tego prawa. Zmuszanie kogokolwiek do rezygnacji z tego prawa nie tylko narusza podstawowe prawa i wolności, ale może również negatywnie wpłynąć na dalsze zaangażowanie w życie publiczne osób poddanych takim ograniczeniom i zakazom.  

Na uniwersytecie najcenniejsze jest to, że nie zawsze zgadzamy się ze sobą, ale jesteśmy ze sobą w stanie rozmawiać, spierać się, poszukiwać prawdy.

Jakość akademickiej debaty zależy od otwartej, nieskrępowanej, krytycznej dyskusji, pobudzanej wielością idei i perspektyw, szanującej różnorodność. Powinna być ona zakorzeniona w aktualnym stanie wiedzy i wiarygodnych źródłach, nie może wykluczać, posługiwać się językiem nienawiści. Z tego właśnie powodu nie można również się zgodzić na instrumentalne i sprzeczne z wiedzą naukową i zdrowym rozsądkiem łączenie symbolu Strajku Kobiet z symboliką nazistowską (błyskawice można znaleźć m.in. na obecnych w przestrzeni publicznej skrzynkach elektrycznych, czy też w symbolach stosowanych przez wiele szanowanych organizacji i instytucji).  

Uniwersytet jest miejscem, gdzie studiujemy i prowadzimy badania, ale także wspólnotą, w której kształtują się postawy obywatelskie i społeczna wrażliwość. Zadbajmy wspólnie o to, żeby nikt nie czuł się z niej wykluczony, a podstawowe prawa i wolności człowieka były respektowane.