Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Wiadomości UJ Wiadomości UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miejsca poszukiwania wsparcia w ramach UJ

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ

Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ to jednostka uczelniana, która powstała po to, aby koordynować na naszej uczelni działania na rzecz bezpieczeństwa osobistego oraz równego traktowania. Jednostka regularnie prowadzi badania poziomu bezpieczeństwa i równego traktowania; szkolenia i warsztaty; podejmuje działania w związku z przyjętymi zgłoszeniami sytuacji naruszających bezpieczeństwo osobiste lub dotyczącymi nierównego traktowania (w tym dyskryminacji, szykanowania i molestowania seksualnego).

Dla kogo: wsparcia dla każdej osoby z naszej społeczności akademickiej, która się zgłosi. Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś osobą studiującą, osobą przygotowującą rozprawę doktorską lub osobą zatrudnioną na UJ. Nie ma znaczenia, czy studiujesz w formie stacjonarnej, czy niestacjonarnej lub w oparciu o jaką umowę wykonujesz swoją pracę na uczelni.https://bezpieczni.uj.edu.pl/start
Studencki Ośrodek Wsparcia  i Adaptacji – SOWA

Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji – SOWA

Jesteś w kryzysie, masz problemy emocjonalne lub cierpisz psychicznie?

SOWA to miejsce, w którym z bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystać mogą osoby studiujące na  Uniwersytecie Jagiellońskim. Zespół SOWA to specjaliści/specjalistki z zakresu psychologii, psychoterapii, interwencji kryzysowej pracujący w różnych nurtach.  ​

Co oferuje?

Konsultacje w ośrodku SOWA odbywają się w ramach cyklu spotkań interwencyjnych, dopasowanych
do potrzeb osób studiujących. 

Oferuje różne formy pomocy w paradygmacie krótkoterminowym:

•    wsparcie psychologiczne,

•    interwencję w kryzysach psychicznych, 

•    promocję zdrowia i edukację prozdrowotną, 

•    indywidualne konsultacjeze specjalistami.

Dla osób korzystających z usług ośrodka, zapewniana są również konsultacje psychiatryczne.

Pomoc jest bezpłatna dla wszystkich osób studiujących, zarówno na studiach stacjonarnych, zaocznych oraz doktoranckich.

Jak wygląda pierwsze spotkanie?

Przy zgłoszeniu do Ośrodka SOWA prosimy o podanie: imienia i nazwiska, a także kontaktu i numeru legitymacji oraz podpisanie odpowiednich oświadczeń (m.in. RODO). Pierwsza konsultacja trwa ok. 45 minut. Jest to moment, kiedy pytamy o powód zgłoszenia, czynniki które mu towarzyszą, ogólny stan psychiczny, a także inne informacje, które mogą być istotne z punktu widzenia naszej interwencji. Następnie wspólnie zastanawiamy się nad najbardziej adekwatnymi formami pomocy i celami konsultacji.

W celu umówienia spotkania należy wypełnić i przesłać do SOWY formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie jednostki.https://sowa.uj.edu.pl
Centrum Dostępności

Centrum Dostępności

Centrum Dostępności UJ to jednostka, której celem jest tworzenie warunków do zapewnienia pełnej dostępności dla wszystkich studentów, pracowników i gości Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby środowisko fizyczne, cyfrowe, organizowane procesy i stosowane metody działania nie stanowiły powodu wykluczenia kogokolwiek z nauki, pracy i innych dziedzin życia.

Centrum Dostępności UJ realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze wszystkimi jednostkami uczelni, które są odpowiedzialne za wdrażanie dostępności w ramach powierzonych im kompetencji. Centrum integruje działania na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, poszerzając wsparcie edukacyjne, wypracowując standardy dostępności miejsc pracy i badań naukowych oraz promując idee odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.https://cd.uj.edu.pl/start

Wiadomości UJ Wiadomości UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jesteśmy też tutaj